Presse Info

Drama in the second race of the sesson

articlepciture
v. Søren Jakobsen 11-05-2011
Drama and fierce battle was at the top of the timetable, when the second race of the International German Championship – IDM, was held last weekend on the German Motorsportarena Oschersleben.
The weekend started out very dramatic when Søren, in the second trainingsession Friday, hit a watertrail from another bike. This resulted in the biggest crash of Søren’s career, which unfortunately knocked him unconscious for several minutes. Exactly what happened is still unknown, as Søren couldn’t remember anything from before or after the crash. He was rushed to the medical center by one of the track ambulances, where the doctors fortunately only found minor injuries in the form of a road rash to the neck, sprained middle finger and ankle. But the fact that Søren had been unconscious meant that doctors did not dare to let him race the rest of the weekend.
Despite the doctors, along with several friendly people’s opinion, Søren was keen on racing on Saturday. A meeting was arranged with the chief physician on the track which meant, after a long meeting, that Søren was declared healthy enough to give the R6 a shot around the German track. All of this happened only 5 minutes before the first qualifying, which meant that the team mechanic had to work overtime to get the bike ready. After the stressful start and the bruised Søren, he unfortunately had to make do with a 36th place. In the second qualifying Søren got a little more speed in the bike and he advanced from a 36th place to a 28th place – which was anything but satisfying.
As usual, a race was held Saturday. Søren got a good start and advanced throughout the race through the field and finished on a 21 place. The bike was pushed to the max, sometimes even beyond and the screen revealed constant lap times, which usually indicates a bike that is pushed to its maximum. Changes had to be made, in order to make the bike more stabile for the race Sunday.
The changes made the bike go around ½ second faster, but a bad start meant that Søren fell back to a 32nd place and therefore had to fight his way through the riders in front and ended up in a 23rd place. “I’m of course not satisfied with a 23rd and a 21nd place, but the crash, the lack of horsepower and the lack of grip considered, I think the results are okay” said a disappointed and bruised Søren after the Sunday race.
“Excuses for why we are not where we want to be on the grid are plenty. The fact of the matter is that we are still not where we want to be and we therefore have to see what we can do to make the bike go faster” the team said after the weekend. In the time to come, the team will try to do whatever it takes to get more horsepower, a lower weight and more grip, in order to make the bike more competitive for the next race on the legendary Nürburgring in 14 days.


På dansk:
Dramatik og hård kamp stod øverst på tidsskemaet da der i weekenden blev kørt sæsonens andet løb i det internationale tyske mesterskab - IDM, på Motorsportarena Oschersleben.
Weekenden startede yderst dramatisk da Søren, allerede i fredagens anden frie træning desværre ramte et væskespor fra en forankørende motorcykel. Dette resulterede i Søren’s vel nok største styrt til dato, som desværre betød at han blev slået bevidstløs. Præcis hvad der skete vides dog ikke med sikkerhed, da Søren desværre ikke husker noget, hverken før eller efter styrtet. Søren blev hurtigt bragt med en af banens ambulancer til lægehuset hvor lægerne heldigvis kun konstaterede småskader i form af en større hudafskrabning på halsen, en forstuvet langemand og en forstuvet ankel. Dog betød det faktum at Søren havde lagt bevidstløs, at lægerne ikke turde lade Søren køre mere resten af weekenden.
På trods af lægernes, samt flere venligsindedes udtalelser, var Søren fast opsat på at skulle køre om lørdagen. Derfor blev der arrangeret et møde med løbets ’overlæge’ som efter et længere møde kunne meddele at Søren var rask nok til, i det mindste at gøre et forsøg på at føre den R6’eren rundt på den tyske bane. Alt dette blot 5 minutter før lørdagens første kvalifikation, hvilket betød at der måtte arbejdes hurtigt at teamets mekaniker. Efter den stressede start og den forslåede Søren, måtte han desværre tage til takke med en 36. plads. I lørdagens anden tidstagning kom der en smule mere fart i cyklen og Søren avancerede fra en 36. startplacering til en 28. plads – dog langt fra tilfredsstillende.
Som altid blev der også kørt et løb om lørdagen. Her fik Søren en udmærket start og avancerede løbet igennem stille og roligt op gennem feltet og sluttede på en 21. plads. Cyklen blev presset til kanten, og til tider en smugle over og monitoren viste da også at fuldstændig konstante omgangstider, hvilket som regel indikerer at cyklen er presset til sit maksimale. Det blev derfor ændret opsætning, i håbet om en mere stabil motorcykel til søndagens løb.
Ændringerne viste sig da også at forbedre omgangstiderne med ½ sekund. En skidt start skubbede desværre Søren ned på en 32. plads og han måtte derfor kæmpe sig igennem de mange forankørende og sluttede på en 23. plads.
”Jeg er selvsagt ikke tilfreds med en 21. og en 23. plads, men styrtet, de manglende heste og det manglende greb taget i betragtning syntes jeg weekendens resultat er okay” sagde en skuffet og forslået Søren efter søndagens løb.
”Undskyldninger for hvorfor vi endnu ikke er hvor vi gerne vil være i feltet, findes der masser af. Faktum er at vi stadig ikke er hvor vi gerne vil være og vi må derfor se hvad vi kan gøre for at finde nogle sekunder” sagde teamet efter weekendens løb. Teamet vil i den kommende tid forsøge at hive yderligere vægt og heste ud af cyklen, samt snakke med affjedringsteknikere, med henblik på at blive konkurrencedygtige til næste løb på den legendariske Nürburgring om 14 dage.Created by ProperCode.dk - Copyright © Team-RR.dk 2020